top of page
  • Yazarın fotoğrafıTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL

HİNDİSTAN’DA TÜRK İZLERİ

Kuruluş ve Savaş Devri   : 1001-1526  

Yerleşme ve Büyüme Devri   : 1526-1707  

Duraklama ve Gerileme Devri : 1707-1857  

Hindistan’da Hüküm Süren Türk Hanedanları

Gazneliler 1001-1186

Gurlular 1186-1206

Kölemenler 1206-1290

Kalaçlar 1290-1320

Tuğluklar 1320-1398

Bir yıllık Timur istilasından sonra    

Tuğluklar 1399-1413

Seyyidler 1414-1451

Loldiler 1451-1526

Babur Devleti1526-1857

Bizler Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıl sürmesiyle haklı olarak övünmekteyiz. Ancak nedense, sekiz yüz yıla yakın bir süre Hindistan topraklarına hükmeden ve burada güçlü devletler kuran Türklerin bu başarısı üzerinde yeterince durulduğunu sanmıyoruz.  

Şu anda Hindistan'da 100 milyona yakın Türk var, Babürlerin torunları. Türkçeyi unutmuşlar, Hindistan'da sayısı bilinmeyen binlerce Türk eseri bulunmaktadır.

Türkler, Asya’nın orta ve batı kısımlarında en eski çağlardan beri ci- hânşümûl devletler kurmuş milletlerin başında gelir. Bunun yanında Türk nüfuzu, bugünkü Rusya ovaları, Macaristan, Balkanlar, Anadolu, Azerbay can, İran, Afganistan ve Çin Şeddi önlerinde tarihin en eski zamanların dan günümüze kadar etkili olmuştur. Son arkeolojik çalışmalar bu etkinin M.Ö.I.binden itibaren Hindistan’ın bilhassa İndus-Pencâb havzasında da görüldüğüne işaret etmektedir. Günümüz Indo-Turcica çalışmaları da, Türklerin M.O. II. yüzyıldan itibaren XIX. yüzyılın sonlarına kadar askerî ve İdarî güçleri yanında Hind kültüründen ayrı olarak kendi kültür var lıklarıyla birlikte Hindistan yarımadasında etkili olduklarını ortaya koy muş bulunmaktadır.55 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN, BATI HUN, AVRUPA HUN... İlk olarak geçmişten günümüze belli başlı Türk devletlerine bakalım... BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216 Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı

HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUNUZ?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir. İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar; Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu. Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Gü

Comments


BASKAN.jpg
bottom of page