top of page

GENEL SEKRETER

Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreterlik, TDPB Yönetim Kurulu ve Yönetim Kuruluna bağlı tüm organların toplantılarının organize edilmesi; gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması; alınan kararların uygulanması; kurumun tüm faaliyetlerinin programlaması, bütçelendirilmesi, icrası ve raporlamasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidir. Genel Sekreterlik ayrıca,Komisyon ve çalışma Grupları, Koordinatör ve Danışmanların çalışmalarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji çerçevesinde yönlendirir ve koordinasyonu sağlar.

BASKAN.jpg
bottom of page