top of page
  • Yazarın fotoğrafıTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL

“3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ”


BASIN AÇIKLAMASI

Bugün 3 Mayıs Türkçülük Günü…
Türkçülüğün ana ilkelerini yansıtan Türk destanlarındaki bozkurt ile sembolleşenTürkçülük düşüncesi, Türkçülüğün hedeflerini belirliyor ve Türk millî ülküsünün başlangıcını destanlarımıza kadar götürüyor.

Divânü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de Türkler ve Türkçe yüceltilmekteydi. Kaşgarlı Mahmud: “Gördüm ki, yüce Tanrı, devlet güneşini Türklerin

burçlarından doğdurmuş. Göklerdeki daireleri, onların devletleri çevresinde döndürmüş” diyordu.

Yusuf Has Hâcib ise ilimde Arapçanın, edebiyatta Farsçanın hâkim olduğu bir dönemde eserini Türkçe kaleme almış, Türk dilini öven ifadelere kitabında yer vermişti.

14. yüzyılda millî şuur belirtisi Türkçe ve Türkçecilik alanlarında görüldü. Türkçenin üstünlüğüne ve güzelliğine bilinçli bir şekilde eğilme akımının iki önemli şahsiyeti Gülşehrî

ile Âşık Paşa, Türkçeye değer verilmemesinden şöyle şikâyet etmekteydi. “Türk diline kimesne bakmaz idi / Türklere hergiz gönül akmaz idi”.

Mehmed Emin Yurdakul, “Cenge Giderken” şiirinde “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur Sinem, özüm ateş ile doludur” söyleyişi ile ruhlarda yepyeni heyecanlar uyandırıyordu. Mehmed Emin Bey “Türk’ün her şeyi güzeldir ve her şeyden güzeldir” diyordu.

Türkçülüğün temel niteliği olan bağımsızlık ve vatan sevgisi, M.Ö. 1. yüzyılda, Hun hükümdarı Çiçi’nin, yabancı himayesine girme teşebbüslerine şiddetle karşı çıkmasında, Kök Türk prensi Kür Şad’ın bağımsızlık için Çin sarayını basmasında ve Orhun Yazıtları’nda açıkça görüldü. Kök Türk bilgesi Tonyukuk’un Türk kültürünü ve Bilge Kağan’ın yazıtındaki Türklük sevgisi gelecek kuşaklara el uzatıyordu.

İsmail Gaspıralı, yalnız Kırım Türklerinin değil, Türk dünyasının uyanıp ayağa kalkması için Tercüman gazetesi ile “dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesini yayıyordu.

Yusuf Akçura’nın Mısır’da çıkan Türk gazetesinde yayımlanan Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde siyasî alanda Türkçülük meselesini ilk defa ortaya atmıştı (1904). Akçura, Türk birliği siyaseti uygulandığı takdirde, Osmanlı ülkesindeki Türklerin hem dinî, hem ırkî bağlar ile birleşeceğini ileri sürüyordu.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayişi”nianmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî Hapishanesi’nde Nihal Atsız,Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlandı. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar “Türkçülük Günü (Bayramı)” adını aldı.

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

Türk Devleti’nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türkün ilk ve millî vazifesidir.

Türkçü, Türkçülük ülküsünü sağlamlaştırmakla görevlidir. Böylece Türklük güçlenir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur.

“3 Mayıs Türkçülük Günü”nüz kutlu olsun!


Nail ÇELEBİ

Genel Başkan

21.Dönem Trabzon Milletvekili

376 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

YAKUT ( SAHA) TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

Isıah, Saha Türkler’inin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziranda kutlanır. Isıah yaz bayramı; saçmak, serpmek anlamına gelmektedir. En uzun güne denk gelen bu kutlama güneşle bağlantı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN, BATI HUN, AVRUPA HUN... İlk olarak geçmişten günümüze belli başlı Türk devletlerine bakalım... BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216 Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı

Comments


BASKAN.jpg
bottom of page