• tdpb

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ BASIN KULÜBÜ TOPLANTISINI YAPTI

20 Aralık 2018 tarihinde Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB)’nin bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çocukları ve Gençleri Basın Kulübü; TDPB toplantı salonunda 9 Aralık 2021 günü saat 15.00’de TDPB Başkanı 21. Dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin ve TDPB Basın Kulübü Başkanı İsmail Cingöz’ün başkanlıklarında toplandı."


TDPB Başkanı Nail ÇELEBİ’nin açılış konuşması ile toplantı başladı. TDPB Basın Kulübü Başkanı İsmail CİNGÖZ, Basın Kulübü’nün amaçları ve hedefleri hakkında Basın Kulübüne yeni katılan üyelere bilgi verdi.


TDPB Basın Kulübü yeni dönem üyeleri kendilerini tanıttılar Sayın ÇELEBİ, Türk Cumhuriyetlerinden gelerek öğrenim görenler başta olmak üzere bütün öğrencilere üniversitelerde almış oldukları teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitim ve stajlarını da yapmalarının sağlanarak eğitimlerini pekiştirmeleri, ülkelerine bu şekilde gitmeleri, meslekleri ile ilgili ileri çalışmalarını sürdürmeleri ve Türkiye ile bağlarının her daim devam etmesi düşünülmelidir değerlendirmesini yaptıktan sonra basın kulübünün uygulama yönergesinin yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağına karar verildi.

Sayın CİNGÖZ, Türk Dünyasından haberlerin derlenmesi ve bu haberlerin Basın Kulübü aracılığıyla duyurulmasını, Türkiye’de okuyan Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk kökenli öğrencilerle irtibat kurulması ve bağın üniversite bittikten sonra da devam

ettirilmesi ve Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilere katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi. Basın Kulübüne yeni katılan ve eski üyeler de oluşumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda neler yapılabileceği hakkında kendi görüşlerini de aktardılar. Projeler

üzerinde görüşülmek üzere ileriki bir tarihte tekrar toplanılmak üzere toplantı sona erdi.


TDPB BASIN KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

basin-kulubu-yonetim-kurulu
.pdf
Download PDF • 186KB

TDPB BASIN KULÜBÜ YÖNERGESİ


basin-kulubu-yonerge
.pdf
Download PDF • 208KB56 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
BASKAN.jpg